BBWW archief


Dit is de website van Sietie de Bruin-van den Berg en Hinke Woudt-Westra


Wij leerden elkaar kennen in 1988 in de bibliotheek van de RSG, tegenwoordig OSG Sevenwolden te Heerenveen, waar wij destijds beiden als vrijwilligster werkzaam waren. Al snel bleek onze gezamenlijke interesse voor geschiedenis en in het bijzonder de familiegeschiedenis. Dit resulteerde in vele bezoeken aan het Rijksarchief in Leeuwarden, tegenwoordig Tresoar, en diverse gemeentearchieven.

We volgden op het Rijksarchief verschillende cursussen op het gebied van geschiedenis en genealogie, zoals o.a. genealogisch onderzoek, paleografie en kadaster. Daarnaast hebben we beide een functie bekleed bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afd. Friesland en werkten we mee aan diverse indexen voor het Rijksarchief/Tresoar.

Na meer dan 20 jaar met onze eigen familie’s bezig te zijn geweest, zijn we in het voorjaar van 2011 begonnen met een gezamenlijk onderzoek naar de meubelmakers in Joure rond 1900. Het resultaat van dit onderzoek vindt u op deze site.
Wij gaan door met onderzoeken naar mensen en hun bezigheden in Joure en zullen de resultaten daarvan op deze site publiceren.

Meubelmakers

Speciekohieren

Naaisters

Arbeidswet

Nedergerecht

Uurwerkmakers

Voor opmerkingen of vragen kunt u mailen naar Hinke Woudt of Siete de Bruin

Creative Commons Licentie  Al het werk op deze website is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Unported licentie © 2013 Woudt Software & Design - Delfstrahuizen telefoon: 0645 086 514